• nieuwsbrief  • Just Brindge
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  Unforgotten - Seizoen 1 Unforgotten - Seizoen 1

  Unforgotten

  Seizoen 1

  In een leegstaand gebouw worden de stoffelijke resten van een jonge man aangetroffen. Politie-inspecteur Cassie Stuart en haar partner Sunil Khan onderzoek de zaak. De dode blijkt ene Jimmy Sullivan te zijn, een dakloze jongen die in 1976 werd vermoord toen het gebouw nog in gebruik was als opvanghuis. Uit Jimmy’s dagboek komen vier mogelijke verdachten naar voren: een respectabele dominee, een prominent ondernemer, een gedreven jongerenwerkster en een gehandicapte man wiens vrouw dement begint te worden. De vier hebben allemaal iets te verbergen en in de loop van het politieonderzoek komen er steeds meer leugens aan het licht. Familie en vrienden van de verdachten zijn geschokt: wat weet je eigenlijk van de mensen die je het dierbaarst zijn? En welke geheimen houden ze erop na?